Melk

De mest omstridte påstandene i min TineMelk-film

I 2016/2017 laget jeg en spoof av Tines reklamefilm om TineMelk. Hvor jeg dubbet over lydsporet og la inn fakta jeg følte får for lite oppmerksomhet.

Her er de mest omstridte påstandene listet opp med kilder og eventuelle utregninger.

Se siste oppdaterte versjon av filmen her:

Tines orginal kan du se her.

Påstand:
«(Melkekyr) lever kortere enn 5 år.»

Kilde:
«En gjennomsnittlig melkeku slaktes i fire-årsalderen.»
http://www.nortura.no/naturlig-kvalitet-fra-norske-bonder/storfehold/

Påstand:
«Eller drept og solgt som kalvekjøtt 6 måneder etterpå, om det er en gutt»

Kilde:
«Kalv til slakt kalles mellomkalv og slaktes 4–6 måneder gammel.»
https://snl.no/kalv_-_unge

Påstand:
«I dag vet vi at produksjon av kjøtt, egg og melk … forurenser mer enn veitraffik og fyring av hus tilsammen «

Kilder:
Her finnes det ikke én enkelt kilde å forholde seg til. Man må dermed gjøre noen beregninger basert på tall oppgitt av Tine,  Nortura og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

CO2 ekvivalentberegninger for Norges melkeproduksjon:
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) oppgir at totalutslippet for melk når man tar med alle faktorer fra produksjon av kraftfor i utlandet og helt til ferdig levering i butikk er mellom 3,53 og 4,09 co2 ekvivalenter pr megakalori melk. 3,53 vil bli brukt i den videre beregningen i dette regnestykket. 1 megakalori (Mcal) er 1000 kcal.
(http://nilf.no/publikasjoner/Discussion_Papers/2011/dp-2011-03.pdf)

Tine produserer ca 1 450 millioner liter melk hvert år. (1 454,4 millioner i 2016)
(http://arsrapport2016.tine.no/media/62935/TINE%E2%80%93arsrapport-2016-endelig-versjon.pdf)

Melk fra kuer har i følge Tine selv 630 Kcal pr liter melk.
(http://www.tine.no/merkevarer/tinemelk/produkter/tinemelk-helmelk-3-5-fett)

Regnestykket ser da slik ut:
1450 000 000 * 0,63 = 913 500 000 Mcal
913 500 000 Mcal * 3,53 = 3 224 655 co2 ekvivalenter
Tine har 79 % av markedet på melk. (http://www.dagligvarehandelen.no/2014/svak-meierikonkurranse)
3 224 655 co2 ekv / 0,79 = 4,08 millioner co2 ekv (100 % av melkemarkedet i Norge.)

CO2 ekvivalentberegninger for Norges kjøttproduksjon:
Det behandles 250 tonn kjøtt hos Nortura alene hvert år. Utslipp pr tonn kjøtt er 19,4 tonn co2 ekvivalenter.
(http://www.nibio.no/nyheter/tiltak-reduserte-klimagassutslipp-rdt-kjtt/_/attachment/download/e8c5017f-9769-4385-983a-571bec3b9f64/Presisering utslipp fra sau.pdf)

Regnestykket ser da slik ut:
250 000 tonn * 19,4 = 4 850 000 tonn
4,85 tonn / 0,65 = 7,46 millioner tonn co2 ekv

Nortura har i 2016 ca 65 % av markedet (http://totalmarked.nortura.no/markedsandel/category13610.html )

Totale tonn CO2 ekvivalenter for melk og kjøtt

7,46 + 4,08 = 11,54 millioner tonn co2 ekv

Merk: I tillegg importeres det 65 tonn kjøtt som gir ytterligere 1.26 millioner tonn co2 ekv

CO2 ekvivalentberegninger for Norges Egg og fiskeproduksjon:
Jeg har ikke brukt tid til å sette sammen beregningene for egg og fisk. Siden vi allerede er over de 11,5 milliarder tonn co2 ekv Norge bruker på veitrafikk og fyring av hus tilsammen ser jeg ikke helt poenget.
(https://www.ssb.no/klimagassn/#panel2)

 

Jeg tar forbehold om feil og setter pris på om du gir meg tilbakemeldinger dersom du finner noe som ikke stemmer. Slik kan jeg rette opp denne siden og ikke minst filmen.

(Allerede rettet på filmen tre ganger, rett skal være rett.)

Send meg en mail på post@kennethaar.com.